Velkommen til Selskabets hjemmeside

Selskabet af Telegrafofficerer er en forening af gamle og nuværende officerer fra Sjællandske Telegrafreginent, Jyske Telegrafregiment og det nuværende Telegrafregiment, samt andre officerer med tilknytning til Telegraftropperne. 

Selskabet optager udelukkende medlemmer fra disse regimenter.

(PS! Ønsker du at skrive en kommentar til selskabet eller hjemmesiden, så brug venligst nedenstående boks.)